ปรึกษาเรา

ท่านสามารถถ่ายรูปในช่องปากและฟันเพื่อส่งมาปรึกษาเราทางออนไลน์ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้

การได้วิเคราะห์รูปถ่ายจะช่วยให้ทันตแพทย์มีความเข้าใจสภาพช่องปากและฟันของคนไข้ได้ดีขึ้น

 • นอนลงบนเตียงหรือโซฟาแล้วเอนศีรษะลงด้านหลังเยอะๆ
 • เงยคางขึ้นมากเท่าลที่จะทำได้
 • อ้าปากกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ท่านสามารถใช้กล้องจากมือถือถ่ายรูปในปากได้
 • ขอให้ท่านพยายามวางกล้องใกล้ฟันมากที่สุดที่จะทำได้ โดยที่ภาพยังโฟกัส และใช้ โหมด HD
 • ลองถ่ายทั้งมีและไม่มีแฟลช
 • เมื่อถ่ายแล้วส่งรูปหาเราเป็นไฟล์ Jpeg
 • แต่ละรูปควรมีขนาดอย่างน้อย 80KB

เราต้องการดูรูปถ่ายในสามมุมมองต่อไปนี้ :

 • ด้านหน้าตรงท่ากัดฟัน
 • ด้านสบฟันของฟันบน
 • ด้านสบฟันของฟันล่าง

ด้านหน้าตรงท่ากัดฟัน

รูปถ่ายมุมมองนี้จะช่วยให้ทันตแพทย์ประเมินลักษณะการสบฟันได้ดี กรณีที่ท่านมีฟันปลอมแบบถอดไ้ด้ ให้ถ่ายรูปทั้งแบบที่ใส่และไม่ใส่ฟันปลอม ขอให้ท่านกัดฟันหลังลงให้สนิทกันแล้วถ่ายรูปจากด้านหน้าฟัน ไม่ควรยื่นหรือเยื้องคางมาทางด้านหน้า เพราะจะทำให้มองเห็นการสบฟันผิดเพี้ยนไป อย่าหากสามารถใช้นิ้วดันริมฝีปากและแก้มให้ไม่คลุมบังฟันได้จะช่วยการมองเห็นฟันได้ดีขึ้น

วิธีการทำ

รูปที่เราต้องการดู

รูปที่ไม่ถูกต้อง

ด้านสบฟันของฟันบน

 • นอนลงบนเตียงหรือโซฟาแล้วเอนศีรษะลงด้านหลังเยอะๆ โดยเชิดคางขึ้นให้มาก และอ้าปากกว้างที่สุด เพื่อให้กล้องช้อนให้เห็นถ้วนทั่วถึงฟันซี่ใน โดยสามารถใช้นิ้วมือดันรั้งริมฝีปากและแก้มไม่ให้ปิดบังฟัน

วิธีการทำ

รูปที่เราต้องการดู

ด้านสบฟันของฟันล่าง

 • รายละเอียดคล้ายกับการถ่ายด้านสบฟันของฟันบน

วิธีการทำ

วิธีการทำ

รูปที่เราต้องการจะดู