อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

ของ ทรูท เดนทัล คลินิก

 • การรักษา
  ค่ารักษา
 • ขูดหินปูน
  1,700-2,700 / ทั้งปาก
 • เคลือบฟลูออไรด์
  800-900 / ทั้งปาก
 • อุดฟัน
  1,350-3,550 / ต่อซี่
 • ฟอกสีฟัน
  12,100 / ทั้งปาก
 • รักษารากฟัน
  9,200-19,200 / ต่อซี่
 • เคลือบผิวฟันเซรามิก
  10,200-16,200 / ต่อซี่
 • เคลือบฟันด้วยวัสดุอุดฟัน
  5,150-7,150 / ต่อซี่
 • ครอบฟัน
  8,200-22,200 / ต่อซี่
 • ผ่าฟันคุด
  5,000-8,500 / ต่อซี่
 • เดือยฟัน
  7,100-8,100 / ต่อซี่
 • ถอนฟัน
  2,000-4,200 / ต่อซี่
 • ดิจิทัล เอ็กซเรย์ทั้งปาก
  1,200 / ต่อฟิล์ม
 • ดิจิทัล เอ็กซเรย์ซอกฟันผุ
  220 / ต่อฟิล์ม
 • จัดฟันแบบโลหะ
  45,000-70,000 / ทั้งปาก
 • จัดฟันแบบดามอน
  85,000-95,000 / ทั้งปาก
 • จัดฟันแบบใส
  135,000-215,000 / ทั้งปาก
 • จัดฟันแบบใส Express
  85,000-95,000 / ทั้งปาก
 • เกลารากฟัน
  7,250-9,250 / ทั้งปาก
 • ฟันปลอมทั้งปาก
  22,500-28,500 / ต่อขากรรไกร
 • ฟันปลอมบานโลหะ
  14,500-18,500 / ต่อขากรรไกร
 • ฟันปลอมอคริลิก
  3,700-16,200 / ต่อขากรรไกร
 • รากเทียมหนึ่งซี่
  45,000-85,000 / ต่อซี่
 • รากเทียมทั้งปาก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์

รวมถึงการตรวจด้วยเอกซเรย์ฟันมีส่วนสำคัญต่อแผนการรักษาทางทันตกรรม แต่ละแผนการรักษาทางทันตกรรมจะเป็นตัวอัตราค่ารักษาทางทันกรรมแต่ละอย่าง