เกี่ยวกับเรา

ทรูท เดนทัล คลินิก

มุ่งมั่นให้การรักษาทางทันตกรรมภายใต้แนวคิด ซึ่งครอบคลุมปัญหาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร

ด้วยเครื่องมือที่ สะอาด ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานโรงพยาบาล โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญงานทันตกรรมแต่ละสาขาย่อย อาทิเช่น ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมบูรณะ, ศัลยศาสตร์ช่องปาก, ทันตกรรมสำหรับเด็กเป็นต้น เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการที่เปี่ยมไปด้วยความใส่ใจอย่างดีเลิศ แด่คนไข้ทั้งจากในและจากต่างประเทศ

นอกจากนี้เราเชื่อว่าคนไข้ทุกคนต้องการแผนการรักษาเฉพาะตัว เราจึงพัฒนาระบบปรึกษาและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมที่สามารถสร้างแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับความเหมาะสมตามหลักการทางทันตกรรมม, ตามความต้องการคนไข้, วีถีชีวิต และปัจจัยเกี่ยวข้องให้มากที่สุด ทรูท เดนทัล คลินิก มิได้ต้องการสร้างแค่รอยยิ้มที่แค่เห็นจากภายนอก แต่เรามุ่งหวังที่จะรังสรรค์รอยยิ้มจากภายใน

ดังนั้นทุกกระบวนการรักษาเราตั้งใจให้เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องเหมาะสมในทุกๆมิติของคนไข้กับทันตสภาวะ

เราตระหนักดีว่าเราต้องการรักษา”คนไข้”มากกว่าแค่รักษาโรคฟัน นี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดของเรื่องฟัน