ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

 • ข้อมูลเบื้องต้น
 • ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
 • การดูแลสุขภาพช่องปาก
 • การเคลือบฟลูออไรด์
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน
 • Laughing Gas Sedation

ข้อมูลเบื้องต้น

การมีสุขภาพช่องปากที่ดี และฟันที่ดีเป็นทางผ่านไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี

โรคที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคในช่องปากและฟัน มีดังต่อไปนี้

 • โรคหัวใจ
 • โรคอ้วน
 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคเส้นเลือดในสมองฝ่อ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหยุดหายใจตอนกลางคืน
 • โรคมะเร็ง
 • โรคทางระบบหูคอจมูก

ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปกติ จะเอื้อประโยชน์โดยรวมให้คนไข้ได้
Thai Dental

ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก

สุขภาพฟันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับความเป็นอยู่ของทุกคน การดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาทางทันตกรรมที่ร้ายแรงอื่นๆได้ แนะนำให้ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงการตรวจภายในช่องปากและการเอกซเรย์ด้วย

 • การตรวจเอกซเรย์แบบพานอรามิก โดยส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับกรณีที่ต้องตรวจเช็คทั้งช่องปาก
 • การตรวจเอ็กซเรย์แบบ bitewing คือ การตรวจเช็คฟันผุตามซอกฟัน

            โดยทั่วไปทันตแพทย์จะตรวจเช็คปัญหาฟันโดยรวม เช่น ฟันผุ, เหงือก, คู่สบฟัน และอื่นๆ รวมไปถึงแนะนำการดูแลช่องปากที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

การดูแลสุขภาพช่องปาก

การดูแลสุขภาพในช่องปากถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการดูแลสุขภาพร่างกาย และเป็นการเสริมสร้างบุคลลิคภาพที่ดีและยังช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุข

ปากและฟันที่ดีมีส่วนทำให้คนเรามีรอยยิ้มที่สวยงามได้ สามารถทานอาหารได้เป็นปกติ พูดคุยเข้าสังคม ทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากทีดีมีดังนี้

 1. แปรงฟันอย่างวิธี
 2. ใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟัน
 3. ใช้ฟันให้ถูกหน้าที่ ในการเคี้ยว บด กัด อาหารอย่างเหมาะสม
 4. หลีกเลี่ยงการใช้ฟันผิดหน้าที่ เช่น กัดฉีกวัสดุของแข็ง
 5. พบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจเช็คสุขภาพปากและฟันอย่างน้อยทุกๆหกเดือนหรือตามแต่ที่ทันตแพทย์แนะนำ

 

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

การแปรงฟันที่ถูกต้องควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 นาที หรือ 120 วินาทีนั่นเอง คนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ใช้เวลากับการแปรงฟันนานขนาดนั้น การจะควบคุมเวลาในการแปรงฟันควรจะใช้นาฬิกาจับเวลามาช่วย และเพื่อการแปรงฟันที่ถูกต้อง ควรสะบัดข้อมืออย่างสั้นๆ เป็นจังหวะ และอ่อนโยน โดยให้เน้นตามแนวเหงือกและฟันซี่ในที่แปรงยาก และบริเวณรอบๆ ฟันที่อุดไปหรือครอบฟันไป การทำความสะอาดแต่ละส่วนควรเป็นดังต่อไปนี้:

 1. ทำความสะอาดด้านนอกของฟันบนจากนั้นต่อด้วยฟันล่าง
 2. ทำความสะอาดด้านในของ ฟันบนจากนั้นต่อด้วยฟันล่าง
 3. ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้บดเขี้ยวอาหาร
 4. เพื่อให้มีลมหายใจที่สดชื่น อย่าลืมทำความสะอาดลิ้นด้วย

 

วิธีการแปรงฟัน

 1. วางแปรงสีฟันให้ทำมุม 45° กับร่องเหงือก กดแปรงให้ขนแปรงเข้าไปตามส่วนโค้งเว้าซอกฟันได้ ควรมองกระจกขณะแปรง
 2. เคลื่อนแปรงสีฟันไปด้านหน้าและด้านหลังในลักษณะขยับหรือสั่น ไม่เคลื่อนแรงในลักษณะถูไถ ทำแบบนี้ซ้ำกันกับฟันทุกซี่
 3. แปรงผิวด้านในของฟันแต่ละซี่ โดยใช้เทคนิคด้านหน้าและด้านหลัง
 4. แปรงผิวฟันส่วนที่บดเคี้ยว (ด้านบน) ของฟันแต่ละซี่โดยกดขนแปรงให้จรดลงบนร่องฟันด้วย
 5. ใช้ปลายแปรงสีฟันทำความสะอาดด้านหลังฟันแต่ละซี่ โดยขยับแปรงไปด้านหน้าและด้านหลัง บนและล่าง และขึ้นลง
 6. แปรงลิ้นเพื่อกำจัดคราบขาวที่เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก

 

การใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้องจะช่วยขจัดคราบแบคทีเรีย และเศษอาหารในที่ที่การแปรงฟันเข้าไม่ถึง เช่น บริเวณขอบเหงือก หรือระหว่างซอกฟัน ควรทำความสะอาดซอกฟันเป็นประทุกวันเพื่อลดปัญหากลิ่นปาก โรคเหงือก และโรคฟันผุได้ เพียงครั้งแรกที่เริ่มใช้ไหมขัดฟัน ก็จะรู้สึกถึงความสะอาดภายในช่องปากได้ทันที สุขภาพเหงือกจะดีขึ้น ช่วงแรกๆที่ใช้อาจรู้สึก ไม่ถนัด แต่หากพยายามใช้ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเกิดความเคยชินมากขึ้น

 

ไหมขัดฟันมี 2 ชนิด คือ

 1. ไหมขัดฟันชนิดไนลอน (มัลติฟิลาเมนท์)

ไหมขัดฟันชนิดไนลอนแบ่งแยกออกเป็น 2 แบบ คือ เป็นแบบเคลือบแว๊กซ์และไม่เคลือบแว๊กซ์ ซึ่งมีให้เลือกหลายรสชาติ ไหมชนิดนี้จะประกอบด้วยเส้นใยไนลอนบางๆ หลายเส้นรวมกัน ถ้าใช้ในบริเวณฟันที่เบียดกันแน่นมากๆ เส้นไหมอาจขาดได้

 1. ไหมขัดฟันชนิด PTFE (โมโนฟิลาเมนท์)

ไหมขัดฟันชนิด PTFE จะมีราคาแพงกว่าชนิดไนลอน แต่มีคุณสมบัติทนทานมากกว่า สามารถเลื่อนเข้าสู่ซอกฟันที่เบียดชิดกันได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีไหมขัดฟันชนิดพิเศษ เช่น ไหมสำหรับผู้จัดฟัน หรือผู้ที่ใส่สะพานฟัน แนะนำให้ได้รับคำปรึกษากับทันตแพทย์ของท่าน เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีของคุณ

 

การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี

 1. ดึงไหมขัดฟันความยาวประมาณ 15-20 นิ้วตามแต่ถนัด พันรอบนิ้วกลางทั้งสองข้างหลวมๆ โดยเหลือเส้นไหมที่ใช้ขัดฟันประมาณ 2-3 นิ้ว ระหว่างนิ้วกลางทั้งสองข้าง
 2. ใช้นิ้วหัวแม่มือ หรือนิ้วชี้จับไหมขัดฟันแล้วค่อยๆ เลื่อนเส้นไหมลงระหว่างซอกฟันเบาๆ ในลักษณะโอบ 360 องศารอบตัวฟัน หรือโค้งรอบตัวฟันเป็นรูปตัว U เพื่อไม่ให้บาดเหงือก
 3. ถูไหมหน้าหลังๆในแนวนอนคล้ายๆกับใช้ผ้าเช็ดตัวถูหลัง จนไหมค่อยๆเลื่อนลงล่างเข้าไปในร่องเหงือก และรูดเอาเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออกมาในแนวนอน

การเคลือบฟลูออไรด์

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์กว่า 70 ปี ได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าการใช้ฟลูออไรด์ในระดับที่เหมาะสม จะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุอย่างน้อย 25% ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ประโยชน์จากฟลูออไรด์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ฟลูออไรด์ช่วยเสริมสร้างผิวเคลือบฟันให้แข็งแรงและเพื่อยับยั้งฟันผุ ในวัยเด็กหลังจากฟันเริ่มขึ้น การเคลือบฟลูออไรด์จะช่วยเคลือบฟันที่ไม่แข็งแรง และต้านฟันผุ เมื่อคุณแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทันตกรรมฟลูออไรด์อื่นๆ นอกจากนี้ฟลูออไรด์ที่ได้รับมาจากอาหารและเครื่องดื่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของน้ำลายของน้ำลายที่คืนกลับมาเคลือบฟันที่ไม่แข็งแรได้

ข้อบ่งชี้ว่าอาจจำเป็นต้องใช้ฟลูออไรด์

 • สุขอนามัยช่องปากที่ไม่ดี
 • โรคฟันผุ
 • การกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
 • ใช้ยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ไม่ได้รับการดูแลจากทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
 • การรักษาการในจัดฟัน
 • ฟันผุลึก ก่อให้เกิดแบคทีเรียในปาก

ประเภท

 • แบบถาด
 • แบบทา
 • น้ำยาบ้วนปาก
 • เม็ดฟลูออไรด์รับประทาน

ข้อดี : ช่วยฟื้นฟูผิวฟันที่เสื่อมสภาพให้ต่อต้านฟันผุ

ข้อเสีย : อาจเกิดการคลื่นไส้หรืออาเจียน และฟันอาจจะตกกระ หรือมีจุดสีขาวบนผิวฟันด้วยการใช้ฟลูออไรด์มากเกิน

การเคลือบหลุมร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟัน คือ การใช้เรซินบางๆ มาเคลือบหลุม และร่องของฟันกราม เพื่อป้องกันฟันผุบนผิวฟัน โดยส่วนมากพิจารณาทำในรายคนไข้ที่ฟันมีหลุมร่องฟันลึกมาก ส่วนใหญ่ฟันผุจะอยู่ที่ฟันกรามหลัง เริ่มจากร่องและหลุมของผิวฟัน เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถกักเก็บเศษอาหารได้และขนแปรงสีฟันอาจเข้าไปไม่ถึงก้นหลุมร่องฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีแรกหลังจากที่ฟันขึ้น
การเคลือบหลุมร่องฟันถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการฟันผุบนผิวฟัน แม้ว่าจะยังคงเป็นไปได้ว่าฟันผุตามขอบของส่วนเคลือบหลุม แต่จะเป็นไปได้โดยช้า ความรุนแรงน้อยกว่าโดยรวมแล้วสารเคลือบหลุมร่องฟันช่วยลดโอกาสในการเกิดฟันผุได้

Laughing Gas Sedation

Nitrous Oxide provides safer, quicker and more comfortable dental care.

Less Fear. Less Anxiety. Lower Pain.

A visit to the dental office is traditionally ranked as one of the leading fears of people from all walks of life. In many cases, it leads to late or broken appointments that disrupt the operation of your practice. There is a solution. Nitrous Oxide.

Thousands of dentists throughout the world have discovered the benefits of using a nitrous oxide/oxygen gas mixer system from Matrx by Midmark to relax apprehensive patients and drastically minimize any feelings of discomfort.

A Matrx N2O/O2 Mixer is simple and safe.

 

 • It allows your patient to breathe more oxygen while enjoying a remarkable depth of relaxation
 • It virtually eliminates the fear, nervousness and tension associated with dental procedures
 • Your patient remains in complete control, is conscious and can follow directions
 • A built-in, fail-safe in every Matrx mixer guarantees nitrous oxide will not flow unless a minimum concentration of 30% oxygen is flowing And best of all, it makes your practice more efficient and profitable.
 • Patients are more relaxed so you can accomplish more per visit
 • You can work in all four quadrants
 • Increased productivity means more income for you Matrx N2O

 

Mixer equipment, the first choice of dental professionals throughout the world!

Over 45 years ago, Fraser Sweatman pioneered the technology used for safe delivery of nitrous oxide and oxygen sedation. Now, as Matrx by Midmark, that same vision and innovation keeps us a leader in the field of nitrous oxide/oxygen delivery as evidenced by the development and production of the New Digital MDM, the third generation of Matrx electronic mixers.

The Nitrous Oxide Advantage

 

 • Attract patients by offering safe, effective, pain management
 • Save time - rapid onset and recovery
 • Save money - patients are less anxious resulting in fewer cancelled appointments
 • Able to titrate drug to allow precise and incremental control of delivery with no waste
 • Relaxed patients remain fully conscious and able to respond to directions
 • Easy to administer and control

 

The Matrx Advantage

 • Matrx owns the first patent issued on a percentage mixer
 • Matrx MDM® and Digital MDM® flowmeters are designed for titration
 • Matrx is the first ISO-9001 certified manufacturer of nitrous oxide delivery systems for the dental industry
 • For over 45 years, Matrx has been a leader in dental equipment research and technology

 

Laughing Gas Sedation
Laughing Gas Sedation
Laughing Gas Sedation
Laughing Gas Sedation
Laughing Gas Sedation
Laughing Gas Sedation