ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 • ข้อมูลเบื้องต้น
 • ฟอกสีฟัน
 • เคลือบฟันเทียม
 • ครอบฟันสวยงาม
 • เคลือบฟันถอดได้

ข้อมูลเบื้องต้น

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

          งานทันตกรรมเพื่อความสวยงามจะช่วยปรับปรุงรอยยิ้ม และสภาพฟันของคนไข้ให้ดูดีขึ้น สวยงามขึ้น และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้คนไข้แต่ละคน

          ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชียวชาญด้านความสวยงาม เพื่อรับการประเมินการรักษา เพื่อเสนอวิธีการรักษาแต่ละรูปแบบที่เหมาะแก่คนไข้แต่ละรายบุคคล คนไข้สามารถได้รับการประเมินเบื้องต้นผ่านการให้คำปรึกษาทางออนไลน์โดยการส่งรูปภาพ และเอ็กซเรย์ทางอีเมล์ได้

ปัจจัยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • สีฟัน
 • ตำแหน่งฟัน
 • คู่สบฟัน
 • จำนวนฟันหลัง

ปัจจัยด้านอื่นๆ

 • ความคาดหวัง
 • ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ
 • ระยะเวลาในการรักษา
 • งบประมาณ

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน คือ การรักษาทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไขรอยยิ้ม เช่น ฟันเหลืองหรือสีฟันไม่สม่ำเสมอกัน การรักษานี้จะไม่เหมาะสำหรับเคสบางกรณี

 

ข้อดี

 • ฟันขาวขึ้น
 • สะดวกและปลอดภัย

 

ข้อเสีย

 • ความขาวอาจไม่คงอยู่ถาวร
 • ฟันหรือรากฟันตาย
 • ฟันผุลึกและกว้างอย่างรุนแรง
 • ไม่สามารถทำได้ในบริเวณที่เหงือกอักเสบ
 • ไม่สามารถทำให้บริเวณที่ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และอุดฟัน ขาวขึ้นได้

 

ประเภท

1) ทำที่คลินิก
2) ฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน
3) ฟอกสีฟันตาย

 

ผลิตภัณฑ์

1) ระบบ Chaiside system : Zoom whitening
2)
เทคนิคการฟอกฟันขาวที่บ้าน : Opalescence system หรือ Zoom night white system

เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม หรือ การทำวีเนียร์ (Veneer or Facing ) เป็นการใช้วัสดุปิดทับบนหน้าฟัน ในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย) โดยจะมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันเพื่อสร้างพื้นที่ให้สามารถนำวัสดุมายึดติดกับผิวด้านหน้าฟันได้

วัสดุที่ใช้ในการรักษา

1) คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin)

2) พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic)

ข้อดี

 • ช่วยปรับปรุงรูปร่างฟัน
 • ช่วยแก้ไขและปรับปรุงการเรียงตัวของฟัน
 • ช่วยปรับปรุงสีฟัน
 • ทำได้ง่ายและรวดเร็ว

ข้อเสีย

 • มีการกรอหน้าฟัน
 • แม้จะมีเคลือบฟันเทียมบางประเภทหรือบางเทคนิคการรักษาที่ไม่ต้องอาศัยการกรอหน้าฟัน จะส่งผลถึงการหยุดอยู่ทำให้ตัวเคลือบฟันหลุดร่วงง่ายได้
 • มีโอกาสแตกหักบิ่นหรือหลุดได้

ครอบฟันสวยงาม

ครอบฟันมีการใช้ในงานทันตกรรมตกแต่ง นอกเหนือจากการนำครอบฟันมาบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันจากฟันผุ ฟันบิ่น หรือฟันที่แตกหักไปแล้ว เพื่อคืนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ครอบฟันสามารถนำมาใช้ในงานทันตกรรมตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวฟันในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ได้ด้วย

 • ปรับปรุงรูปร่างฟัน เช่น กรณีฟันซี่เล็ก ไม่สมดุล
 • แก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่น กรณีฟันบิด ซ้อนเก
 • แก้ไขปรับสีฟัน

โดยส่วนใหญ่ในงานทันตกรรมตกแต่งจะพิจารณาทำเคลือบฟันเทียมเป็นอันดับแรก แต่หากมีความจำเป็นเหมาะสมอาจพิจารณาทำครอบฟันเพื่อความสวยงามร่วมด้วยหรือทดแทน โดยเฉพาะในรายคนไข้ที่มีการสบฟันที่เป็นความเสี่ยงต่องานเคลือบฟันเทียม เช่น ฟันกัดสบลึก ปลายฟันสึกมาก เป็นต้น

ครอบฟันที่ใช้ในงานทันตกรรมตกแต่งส่วนใหญ่ คือ ครอบฟันเซรามิกล้วน ซึ่งมีหลายชนิด เช่น

เคลือบฟันถอดได้

เคลือบฟันเทียมถอดได้ คือ อุปกรณ์ที่ผลิตมาจากเรซินพลาสติกที่คนไข้สามารถถอดใส่ได้ด้วยตัวเองสำหรับบังหน้าฟัน

 

ข้อดี

 • สำหรับคนไข้ที่กำลังจะเข้าร่วมเหตุการณ์ พิธีสำคัญและต้องการปรับปรุงรอยยิ้มให้สวยงามขึ้นทันเวลา เช่น งานแต่งงาน งานรับปริญญา ถ่ายรูปที่ระลึกในพิธีการสำคัญ
 • ผู้ที่ต้องแสดงตัวในที่สาธารณชน และกำลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรักษาทางทันตกรรมยังไม่เสร็จสิ้น เช่น งานรากเทียม
 • ใช้เวลาการรักษาไม่นาน จะได้รอยยิ้มที่ขาวอย่างมั่นใจ
 • สามารถใช้แทนช่องว่างฟันที่หายไปได้ชั่วคราว ระหว่างรอรับการรักษาใส่ฟันแบบถาวร
 • ไม่มีการกรอหน้าฟัน ดังเช่น การทำเคลือบฟันเทียม


ข้อควรระวัง

 • ระวังอย่าเหยียบ หรือหักงอเล่น
 • ขณะใส่อยู่ให้หลีกเลี่ยงขบเขี้ยวของแข็ง
 • ห้ามใช้ยาสีฟัน ให้ใช้แปรงสีฟัน แปรงเบาๆ ก็เพียงพอ
 • ห้ามใช้น้ำยาล้างหรือผงขัดต่างๆ โดยเด็ดขาด
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หากทำความสะอาดฟันไม่ดีหรือสวมใส่ตลอดเวลา
 • ไม่ใช่การรักษาที่ถาวร กรณีใช้ใส่แทนฟันที่หายไป