ทันตกรรมโฮลิสติก

  • ข้อมูลเบื้องต้น
  • การเปลี่ยนอมัลกัม
  • งานบูรณะฟันที่ไม่เป็นพิษ

ข้อมูลเบื้องต้น

ปัจจุบันการรักษาทันตกรรมแบบองค์รวมกลายเป็นที่นิยมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี

หลักการพื้นฐานสำหรับทันตกรรมแบบองค์รวม

  • ขจัดสารพิษ
  • รักษาสมดุลของกรดและเบสในร่างกายของเรา
  • ลดสาเหตุของการติดเชื้อหรือบริเวณที่ติดเชื้อ

ในการรักษาทางทันตกรรม แนวคิดการรักษาทันตกรรมแบบองค์รวมสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1) การเปลี่ยนวัสดุอุดฟันสีเงิน

2) การเปลี่ยนฐานโลหะในครอบฟันและสะพานฟัน

3) การรักษาโรคเหงือกและการป้องกันโรคเหงือก

4) ความผิดปกติทางทันตกรรมหรือการพิจารณาการรักษาที่ผิดปกติ การกัดหรือการบดเคี้ยวที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสมดุลทางกายภาพ

5) การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางทันตกรรมและโรคระบบบางอย่าง

การเปลี่ยนอมัลกัม

มี 3 ประเภทที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันสีเงิน

1.การอุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน สำหรับฟันผุที่มีขนาดเล็กหรือปานกลาง Dental composite resin is made from BIS –GMA and Filler (Quartz, Glass, Sillica )

2.พอร์ซเลนหรือเซรามิกอินเลย์ สำหรับฟันผุที่มีขนาดปานกลาง (Lithium Disilligate glass ceramic)

3. ครอบฟัน สำหรับฟันผุที่มีขนาดใหญ่
        3.1 Porcelain fuse to precious alloy crown
        3.2 All ceramic crown. (Zirconia crown)

วิธีการรื้อวัสดุอุดฟันสีเงิน

  • ใส่แผ่นยางกันน้ำลาย
  • ใช้ที่ดูดน้ำลายความแรงสูง
  • ใช้เทคนิคการตัดแบ่งวัสดุเป็นชิ้นใหญ่
  • พิจารณาการใช้ Oxygen ช่วยหากจำเป็น

งานบูรณะฟันที่ไม่เป็นพิษ

โลหะสามารถใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเดือยฟัน ครอบฟันและสะพานฟัน ซึ่งโลหะส่วนใหญ่มักจะผสมด้วย นิกเกิล, โคบอลต์, โครเมี่ยม, เบลเลเลียม เป็นต้น

จากผลการศึกษาพบว่าประมาณ 10% ของผู้หญิง และ 5% ของผู้ชายมีอาการแพ้นิกเกิล โครเมี่ยม และเบลเลเลียม โลหะเหล่านี้มักพบในองค์ประกอบของโลหะผสมที่ไม่มีค่า (ฐาน) นอกจากนี้โลหะผสมประเภทนี้ยังทำให้มีช่องว่างที่ใหญ่กว่าโลหะผสมประเภทอื่น ๆ

ปัจจุบันเรามักจะใช้เดือยฟันแบบไฟเบอร์ แทนการใช้เดือยฟันแบบโลหะ อีกทั้งเรามักจะใช้ครอบฟันโลหะมากกว่าที่จะใช้ครอบฟันแบเซรามิก นอกจากนี้ยังมีวัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับฟันปลอมบางส่วนแบบถอดได้แทนฟันปลอมบางส่วนของ vitalium metal framework อีกด้วย