นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่หรือข้อบังคับตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายของเราและกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด

เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าวต่อไปตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลระบุตัวตนของคุณ ทั้งนี้

เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ สามารถติดต่อได้ทาง info@truthdental.com หรือ โทร +66-86-393-6231

นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)
บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯไม่สามารถทำการรักษาให้ได้ โดยคืนเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาการคืนเงิน
กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 120 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
นโยบายการยกเลิก (Cancel Policy)
ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว

ช่องทางติดต่อ

Email : info@truthdental.com
Line : @truthdental
Tel : +66-86-393-6231
Instagram : truth_dental